Inlägget gjort

Bygge pågår i Gerlesborg

Foto Per Pixel Petersson.

Hogslätts vänboende i Gerlesborg byggs just nu. Inflyttning 2018! Byggnaden innehåller 12 lägenheter och gemensamma lokaler med gemensamt kök, ateljé mm.

Hemsida med mer information: hogslättsvänbo.se