Inlägget gjort

Färdknäppskören i höst

VÄLKOMNA
alla gamla och nya sångare till körrepetitioner

Här är datum för hösten, som vanligt 18.45 – 20.45 i matsalen

Kan hända att något tas bort eller läggs till under terminen

 

27/8     KÖRSTART Repetition 

3/9       Repetition

24/9     Repetition

8/10     Repetition

15/10   Repetition

29/10   Repetition

5/11     Repetition
12/11   Repetition

26/11   Repetition  

10/12     Repetition

17/12    Julkonsert Avslutning

 

Hälsningar och väl mött önskar  Heike