Publicerad

FÄRDKNÄPPSKÖREN Våren 2020

VÄLKOMNA        

Vi välkomnar alla som vill sjunga. Kören behöver fylla på i alla stämmor. Kontakta Heike på heikegustafson@gmail.com om du vill prova på. Här är preliminära datum för våren, 18.30-20.30
matsalen om inget annat anges.
De som vill fika och prata lite kommer redan 18.15

19/1 Körstart
2/2 Repetition
16/2 Repetition
1/3 Repetition
15/3 Repetition
22/3 Repetition
5/4 Repetition
19/4 Repetition
10/5 Repetition
17/5 Repetition
31/5 repetition
7/6 Repetition
Är du intresserad av att delta i kören? Kontakta i så fall Heike Gustafson 073-158 05 23.