Inlägget gjort

Föreningen Kollektivhus i Malmö

har arbetar för ett hus för alla åldrar, bl a i dialog med Malmö Kommunala Bostadsföretag. Nu är det nya kollektivhuset Sofielund inflyttat. Information från KIM finns på deras blogg http://kollektivhus.wordpress.com/