Inlägget gjort

Framtidens folk

Färdknäppens seminarium ”Kollektivister – framtidens folk”

finns också på internet via en länk till ABF Play:

http://www.abfplay.se/Video/Player/2175