Inlägget gjort

Inflyttning i Lagnö Bo

De första boendena flyttade in i Lagnö Bo. Se Kollektivhus NU:s hemsida