Länkar och läsning

Här finns länkar till material från Färdknäppens och Sockenstugans startarkurser 2015 och 2016  – och lite annat. Klicka på de understrukna rubrikerna så hittar du dokumenten:

Om kollektivhusens historia:

Inga-Lisa Sangregorio:  Kollektivhus idag, en mycket aktuell skrift även idag (2000)

Dick Urban Vestbro: Kollektivhusens historia, om utvecklingen från 1800-talet till idag.

Birgit Assarson: Kollektivboende- från vision till verklighet,  erfarenheter från medverkan i planeringen av flera kollektivhus (2005), Kursbrev 8 och Kursbrev 9

Material om olika kollektivhus:

Färdknäppen:

Monica William-Olsson: Vi gjorde ett undantag – om hur Färdknäppen kom till från idé till inflyttning

Filmen om Färdknäppen – se den på YouTube!

Brev till AB Familjebostäders styrelse (1989)

Sockenstugan

Stadgar för kollektivhusföreningen Sockenstugan

Russinet i Lund

Idéprogram för Russinet (1992)

BoAktiv Landgången:

Leva och bo i gemenskap, rapport från Boverket (2005)

Projektbeskrivning Landgången mm. (2000).

Några allmänna rapporter:

Botillsammansnr39. Kollektivhus Nu:s elektroniska
nyhetsblad. Nytt nummer från 15 september.

Kollektivhusen lever. En sammanställning av artiklar om
olika kollektivhus från nyhetsbladet Bo Tillsammans.

Joanna Mellquist ”Behov och konflikter  i gemensamma
utrymmen i kollektivhus”
. En enkätstudie om gemensamma
utrymmen från Kombo (2015).

En rykande aktuell bok om om kollektivhus och
bogemenskaper i Europa: ”Europe: Co-operative Housing”.
Text på engelska och tyska. Finns att låna i biblioteket hos

Arkitektur och Designcentrum eller köpas på nätet.

(http://www.arkdes.se/upptack/bibliotek)