Publicerat på

Många nya startargrupper på gång

Minst elva! projekt är på gång i Göteborg, men det finns också grupper på många andra håll. Mer information finns på Kollektivhus NU:s hemsida om de grupper som just nu arbetar för fler kollektivhus:

http://www.kollektivhus.nu/startargrupper.html