Om kören

Här är preliminära datum för våren.

18.45-20.45 i matsalen om inget annat anges.

                            15/1Körstart

                            29/1Repetition

                            12/2Repetition

                            19/2Repetition

                              5/3Repetition

                            19/3Repetition

                            26/3Repetition

Färdknäppskörens julkonsert i december 2016.

9/4Repetition

23/4Repetition

7/5Repetition

21/5Repetition

4/6Repetition

11/6Repetition

18/6Repetition / Avslutning