Publicerad den

Europeiska bostadsforskare på besök

Det europiska bostadsforskningsnätverket ENHR har just avslutat sin årliga konferens i Uppsala. Arbetsgruppen ”Collaborative housing” kom dagen efter på studiebesök till Färdknäppen för att få höra mer om svenska kollektivhus i allmänhet och Färdknäppen i synnerhet. Forskarna kom från Australien, USA, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Spanien, Österrike och Storbritannien.
Ulrika Egerö, Kollektivhus Nu och Ingela Blomberg, föreningen Framtiden fanns också på plats för att berätta mer om det ökande intresset för kollektivhus i Sverige. En liknande utveckling pågår överallt i Europa, verkligen glädjande!

Femton forskare på studiebesök i Färdknäppen den 30 juni. Eva Sandstedt hälsar alla välkomna.