Publicerad den

Takjobbare i motionsrummet


Åtskilliga jobb har boende kvinnor och män själva utfört i kollektivhuset även om det ägs av kommunala Familjebostäder. Här sätter Per och Staffan (th) upp akustikplattor i källarens motionsrum, ursprungligen skyddsrum för området. 
Utrymmet används dagligen för gymnastik Thai Chi mm.  (Foto Kerstin Kärnekull)