Välkommen till oss!

Vår hemsida har två syften. Dels att berätta om huset vi bor i och om hur det kan vara att leva i ett kollektivhus. Dels att informera oss som bor här om vilken mat som ska serveras under veckan. Mat, som vi turas om att laga i sex olika matlag, måndag till fredag. Hemlagad, omväxlande och en av husets många viktiga anledningar att träffas.

Ett av matlagen i Färdknäppens kök. Vi lagar mat för 30 – 50 personer med stöd av en specialskriven kokbok.

Om Färdknäppen 

Färdknäppen är ett kollektivhus i Stockholm, tänkt för personer som har kommit en bit upp i åren och som vill bo i gemenskap med andra.

Huset ligger på Södermalm, är byggt 1993 och ägs av Familjebostäder. Det planerades av de blivande hyresgästerna som ett gemenskapsboende för ”andra halvan av livet” och innehåller 43 lägenheter (hyresrätt). Här finns också generösa gemensamma ytor med bibliotek/allrum, bastu, takterrass, verkstad, motionsrum och en trevlig liten trädgård. Idag bor cirka 55 personer – utan hemmavarande barn – i huset. En del yrkesarbetar, de flesta är pensionärer.

I Färdknäppen strävar vi efter att skapa en gemenskap i boendet, som gör vardagen både roligare och lättare. Vi som bor här är på olika sätt delaktiga i att se till att kollektivhuset fungerar. Vissa sysslor är obligatoriska, andra bygger på frivillighet.

Alla ingår i matlag, som ansvarar för att det står mat på borden i matsalen varje vardagskväll. Tillsammans städar vi de gemensamma utrymmena, sköter lättare fastighetsskötsel och tar hand om trädgården. Det finns också grupper som bildats utifrån hyresgästernas olika intressen, exempelvis en biblioteksgrupp, en kör och en grupp som tecknar och målar. Livet i huset ger många tillfällen att mötas, umgås och trivas tillsammans.

I Stockholmsområdet finns flera kollektivhus, såväl hyresrätter som bostadsrätter. I de flesta bor både barnfamiljer och hushåll utan barn, medan Färdknäppen och några till är inriktade på dem som inte har hemmavarande barn. Den samlade bilden av kollektivhusen i Sverige hittar du på Kollektivhus NU:s hemsida, www.kollektivhus.se.

Julrosorna i rabatten utanför matsalen börjar blomma redan under hösten.

Bo i Färdknäppen?

För att kunna få en lägenhet måste man vara medlem i Kollektivhusföreningen Färdknäppen. Medlemmar som inte bor i huset kan till exempel delta i husets matlag för att lära känna oss bättre. Vid nyinflyttningar prioriterar vi lite yngre vuxna, för att få en bra och bred ålderssammansättning. Det behövs för att huset ska kunna fortsätta att fungera så som det är tänkt.

Är du intresserad av medlemskap, skicka ett mejl till kontaktgruppen@fardknappen.se. För övriga frågor, studiebesök m.m., mejla till info@fardknappen.se.