Kontakt

Färdknäppens styrelse 2022

  • Anna William – Olsson (ordförande)
  • Lotta Bystedt ( vice ordförande)
  • Lena Hellström ( sekreterare)
  • Karin Ståhle ( kassör)
  • Anette Lundborg, Jan Bjerninger, Monica Havbom ( ledamöter)

Kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29A, 118 54 Stockholm.
Tel köket 08-668 95 85. E-post
info at fardknappen.se. Bankgiro 491-1947
Länk till karta –
klicka här!