Kontakt

Färdknäppens styrelse 2023

  • Anna William-Olsson (ordförande)
  • Lena Hellström (vice ordförande)
  • Ingemar Hamskär (sekreterare)
  • Annette Lundborg, Sören Edzén, Tomas Backström (ledamöter)

Kollektivhuset Färdknäppen
Fatbursgatan 29A
118 54 Stockholm
Tel köket 08-668 95 85
E-post
info at fardknappen.se.
Bankgiro 491-1947

Länk till karta – klicka här!