Matlagsveckorna 2019 har startat

Matlag 3 i Färdknäppen har planerat meny och arbetsfördelning ’matvecka 4/2019, som laget ansvarar för måndag-fredag. I gänget ingår förstärkande matlagare som inte bor i huset men som trivs i matgemenskapen. (Inte med på detta foto). Husets boende är uppdelade i sex matlag; vart och ett är i elden var sjätte vecka. Det brukar bli tre pass per person och vecka – matlagning och/eller disk. Nio veckor sommartid och två veckor kring jul/nyår görs uppehåll. Då tar ibland boende enskilda initiativ till gemensam matlagning.  Menyer finns här på hemsidan under länken ”Veckans mat”. (Foto K Kärnekull)