Välkommen till hemsidan och på Öppet Hus 1/10!


Om Färdknäppen 

Färdknäppen är ett kollektivhus i Stockholm, tänkt för personer som har kommit en bit upp i åren och som vill bo i gemenskap med andra.

Huset ligger på Södermalm, är byggt 1993 och ägs av Familjebostäder.Det är planerat av de blivande hyresgästerna som ett gemenskapsboende för ”andra halvan av livet” och innehåller 43 lägenheter (hyresrätt). Här finns också generösa gemensamma ytor med bibliotek/allrum, bastu, takterrass, verkstad, motionsrum och en trevlig liten trädgård. Idag bor cirka 55 personer – utan hemmavarande barn – i huset. En del yrkesarbetar, andra är pensionärer.

I Färdknäppen strävar vi efter att skapa en gemenskap i boendet, som gör vardagen roligare och lättare. Vi som bor här är på olika sätt delaktiga i att se till att kollektivhuset fungerar. Vissa sysslor är obligatoriska, andra bygger på frivillighet.

Alla ingår i matlag, som ser till att det står mat på borden i matsalen varje vardagskväll. Vi städar de gemensamma utrymmena tillsammans, sköter lättare fastighetsskötsel och tar hand om trädgården. Det finns också grupper som bildats utifrån hyresgästernas olika intressen, exempelvis en biblioteksgrupp, en grupp som målar tillsammans och en som skötte bina på takterrassen (bina har tyvärr flyttat). Livet i huset ger många tillfällen att mötas, umgås och jobba tillsammans.

ÖPPET HUS lördagen den 1 oktober!
Söndagen den 1 oktober ordnar vi ÖPPET HUS kl 13 – 16 samarbete med Open House Stockholm och riksföreningen Kollektivhus NU. Då är du välkommen att se våra gemensamma lokaler, få information, lyssna på musik av vårt Husband och köpa kaffe med tilltugg.

Öppet hus i andra kollektivhus
I Stockholmsområdet finns flera kollektivhus, såväl hyresrätter och bostadsrätter. I de flesta bor både barnfamiljer och hushåll utan barn, medan Färdknäppen och några till är inriktade på dem som inte har hemmavarande barn. Den samlade bilden av kollektivhusen i Sverige finns på Kollektivhus NU:s hemsida, www.kollektivhus.se. Kollektivhusen deltar varje höst i Öppet Hus-arrangemanget, i år den 30 september – 1 oktober. Då kan de som är intresserade besöka husen, skapa sig uppfattning om dem och ställa frågor. I år medverkar sju hus i Stockholmsområdet, Dunderbacken, Elfvinggården, Färdknäppen, Sjöfarten, Sockenstugan, Södra station ochTullstugan. En unik möjlighet att besöka olika hus! Information om de öppna husen publiceras på Kollektivhus NU:s hemsida och sida på Facebook.

Så fort solen kommer slår snödropparna ut (från 13 februari 2023)
Julrosorna i rabatten utanför matsalen börjar blomma redan under hösten.

Bo i Färdknäppen?

För att kunna få en lägenhet måste man vara medlem i Kollektivhusföreningen Färdknäppen. Medlemmar som inte bor i huset kan även delta i husets matlag. Vid nyinflyttningar prioriterar vi lite yngre vuxna, för att få en bra ålderssammansättning. Det behövs för att huset ska kunna fortsätta att fungera så som det är tänkt.

Är du intresserad av medlemskap, skicka ett mejl till kontaktgruppen@fardknappen.se. För övriga frågor, studiebesök m.m. mejla till info@fardknappen.se.

ps Färdknäppens hemsida är under ombyggnad. Matsedeln uppdateras varje vecka. Den här sidan har också fått ny text. En och annan bild har lagts till. Mer kommer! ds