Välkommen!

Ulrika Hoffer, bland mycket annat kostrådgivare, höll söndag 20 oktober i Färdknäppen heldagskurs i vegetarisk matlagning. Efter föreläsning fylldes storköket av matintresserade boende, som tillsamman lagade och smakade ett 30-tal vegrätter. I Färdknäppen lagar boende i olika matlag middag varje vardag. Den inspirerande söndagen med Ulrika och medarbetare Tina kommer att sätta spår i framtida Färdknäppsmenyer, inte bara för hälsans skull utan också för minskad miljöpåverkan.

Färdknäppen i korthet
Färdknäppen är ett kollektivhus på Södermalm i Stockholm. Det ägs av allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder och har fokus på mogna åldrar. Fastigheten förvaltas i unik samverkan med de boende. År 2018 firade vi 25-årsjubileum.

I Färdknäppen strävar vi efter att skapa en gemenskap i boendet, som gör vardagen roligare och lättare. Idag bor cirka 60 personer, singlar och par, i husets 43 lägenheter (hyresrätt). En del yrkesarbetar, andra är pensionärer.

Vi som bor i Färdknäppen är på olika sätt delaktiga i att se till att kollektivhuset fungerar. Vissa sysslor är obligatoriska, andra aktiviteter bygger på frivillighet.

Alla ingår i matlag, som ser till att det står mat på bordet i vår matsal på varje vardagskväll.

Vi sköter lättare fastighetsskötsel, städar huset och tar hand om trädgården ihop. Här finns också grupper som bildats utifrån intressen hos dem som bor här. Det kan handla om bibliotek, motion, biodling, körsång eller drama, för att nämna några.

Huset är planerat som ett gemenskapsboende för ”andra halvan av livet”. Barn bor inte i Färdknäppen, men är välkomna. Här finns generösa gemensamma ytor (bibliotek/allrum, bastu, takterrass, verkstad mm) och trädgård.

På många sätt fungerar Färdknäppen som vilket bostadshus som helst. Lägenheterna är fullt utrustade och vi lever våra egna liv. Samtidigt finns många möjligheter till social gemenskap. En del är mycket aktiva i huset, andra lite mindre. Vi har ofta roligt ihop!

När en lägenhet blir ledig
För att kunna flytta in ska man vara medlem i kollektivhusföreningen Färdknäppen. När en lägenhet blir ledig ­erbjuds den till föreningens medlemmar.

Vi strävar efter en blandning av äldre och lite yngre vuxna. Mixen behövs för att huset ska kunna fortsätta att fungera så som det är tänkt. Färdknäppen är inte ett alternativ för den vars mål främst är att få lägenhet centralt i Stockholm.

Andra kollektivhus
I Stockholmsområdet finns ett antal kollektivhus med olika inriktning, både hyresrätter och bostadsrätter. Flera nybyggnadsprojekt är på gång, till exempel i Hägersten.

Den samlade bilden av kollektivhusen i Sverige – finns på Kollektivhus nu:s hemsida; www.kollektivhus.se. Kollektivhusen deltar varje höst i ett Öppet Hus-arrangemang. Då kan intresserad besöka husen, skapa sig uppfattning om dem och ställa frågor. Information om de öppna husen publiceras på Kollektivhus nu:s hemsida.

Kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29A, 118 54 Stockholm.
Tel köket 08-668 95 85. E-post
info at fardknappen.se. Bankgiro 491-1947
Länk till karta –
klicka här!

Fika före ett städpass gör arbetet trevligare. Varje månad får kollektivköket en djupstädning. (Förutom den dagliga rengöringen)