Välkommen!Färdknäppen i korthet                           
Färdknäppen är ett kollektivhus på Södermalm i Stockholm. Hyreshuset, som har fokus på mogna åldrar, ägs av kommunägda bostadsbolaget Familjebostäder. Fastigheten förvaltas i unikt samverkan med de boende. Huset stod klart 1993 och firade 25-årsjubileum 2018.

Idag bor cirka 60 personer, singlar och par,  i husets 43 lägenheter. En del yrkesarbetar, andra är pensionärer. Vi boende ansvarar för mycket av husets skötsel.  Vissa sysslor är obligatoriska, andra aktiviteter deltar man i om man har lust.

Alla boende ingår i matlag, som ser till att det står mat på bordet i vår matsal på vardagskvällar.
Vi ansvarar för lättare fastighetsskötsel, städar huset och sköter trädgården ihop. Här finns också frivilliga grupper, som bildats utifrån olika intressen hos de som bor här. Det kan handla om bibliotek, motion, biodling, körsång eller  drama, för att nämna några.

Huset är planerat som ett  gemenskapsboende för ”andra halvan av livet”.  Barn bor inte i Färdknäppen, men är välkomna. Här finns generösa gemensamma ytor (bibliotek/allrum, bastu, takterrass, verkstad mm) och trädgård. I stor utsträckning fungerar boendet som vilket boende som helst. Man har sina liv och frånsett det obligatoriska deltar man i  aktiviteter efter tid och  lust.  Det upplevs ofta som roligt, inspirerande och lustfyllt. En del är mycket aktiva, andra mindre.

Hur kan man få lägenhet?
Det finns ingen kö till Färdknäppen. För att kunna flytta in ska man vara medlem i  kollektivhusföreningen Färdknäppen. När en lägenhet blir ledig ­erbjuds den till medlemmar. Vi strävar efter en blandning av äldre och lite yngre vuxna. Mixen behövs för att huset ska kunna fortsätta att fungera så som det är tänkt. Färdknäppen är inte ett alternativ för den vars mål främst är lägenhet centralt i Stockholm.

Andra kollektivhus
I Stockholmsområdet finns ett antal kollektivhus med olika inriktning, både hyresrätter och bostadsrätter. En del hus är för alla åldrar. Andra, som Färdknäppen, är tänkta för dem som har kommit en bit upp i åren. Flera nybyggnadsprojekt är på gång, till exempel i Hägersten.

Den samlade bilden av kollektivhusen  i Sverige  – finns på Kollektivhus nu:s  hemsida; www.kollektivhus.se . Kollektivhusen deltar varje höst i ett Öppet Hus-arrangemang. Då kan intresserad besöka husen, skapa sig en bild och ställa frågor. Information om de öppna husen publiceras på Kollektivhus nu:s hemsida.