Publicerat på

Japanskt besök i Färdknäppen

Den 12 februari 2018 kom fem personer från kollektivhuset Seiseki i Tama utanför Tokyo på besök tillsammans med Naoko Inami och Ingela Blomberg. Vi bjöd på rundvandring och middag i matsalen. Gruppen, som bott i kollektivhuset Blenda under sitt Sverigebesök, har också varit i Södra Station.

I gruppen ingick Hiroaki Yada (i randig tröja), som sitter i styrelsen för den japanska kollektivhusföreningen Collective Housing Cooperation.  Hiroaki visade en kort video från Seiseki, ett kollektivhus med 20 lägenheter, kök/allrum, odlingar på takterrassen och måltider tre dagar i veckan – en vardag, lördag och söndag. Gemensamma måltider under helgen hänger ihop med att många yrkesarbetande kommer hem sent och har svårt att delta i vare sig matlagning eller måltider på vardagar. Sju barn (eller var det nio?) bor i huset.

Seiseki, inflyttat 2009, är det tredje kollektivhuset i Tokyo. Kankanmori, ett nybygge inspirerat av svenska kollektivhus, blev färdigt 2003. Kankanmori är egentligen inte ett hus utan två våningsplan i en byggnad som också innehåller daghem, vårdcentral, äldrebostäder och ett sjukhem. På taket finns en gemensam badanläggning. Nummer två, Sugamo Flats med 11 lägenheter, kom till genom ombyggnad av tidigare kontors/hälsovårdslokaler 2007.

Collective Cohousing Coorporation (CHC) förmedlar också bostäder i kollektiv som övertar tomma fastigheter.

 

 

Publicerat på

Japan Women´s University på besök

Den 8 september kom en grupp arkitekturstudenter från Tokyo på besök, tillsammans med professor Mariko Sadayuki (längst upp till höger). Mariko har efterträtt Ikuko Koyabe, som följde Färdknäppens planering och som introducerade svenska kollektivhus i Japan.

Yoshiko Asano,  Uppsala var gruppens guide ((till vänster).