Kontakt

Färdknäppens styrelse 2017

  • Staffan Arve och Mette Kjörstad  (delat ordförandeskap)
  • Ann Rahm (vice ordförande)
  • Kai Månsson  (sekreterare)
  • Kajsa-Lena Svensson (kassör)
  • Margareta Edling, Anita Persson

Kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29A, 118 54 Stockholm.
Tel köket 08-668 95 85. E-post
info at fardknappen.se. Bankgiro Ekobanken 491-1947
Länk till karta –
klicka här!