Kontakt

Färdknäppens styrelse 2019

  • Ann Rahm och Mette Kjörstad  (delat ordförandeskap)
  • Anita Persson (vice ordförande)
  • Margareta Edling  (sekreterare)
  • Karin Ståhle (kassör)
  • Gerd Zackrisson, Birgitta Blom

Kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29A, 118 54 Stockholm.
Tel köket 08-668 95 85. E-post
info at fardknappen.se. Bankgiro 491-1947
Länk till karta –
klicka här!