Publicerad den

Öppet hus 2024

Kollektivhuset Färdknäppen deltar i det årliga evenemanget Open House Stockholm som äger rum ett veckoslut kring månadsskiftet oktober–november. I år är det den 4–6 oktober. Vårt öppna hus hålls söndagen den 6 oktober. Information om klockslag och övriga detaljer återkommer vi med efter sommaren. Läs mer om Open House Stockholm här.