Husmöte 10/1 2022

Färdknäppens matsal

Vi har ett extra husmöte med anledning av ev. nya restriktioner som kan beröra Färdknäppen.