Publicerad den

Färdknäppen i ny bok!

Omslaget till ”Palaces for the People” av Eric Klinenberg.

I en ny bok har sociologiprofessorn Eric Klinenberg från Harvard skrivit om vikten av att människor möts och lär känna varandra.

Då måste det också finnas anledningar att att träffas. Bland de många exemplen han beskriver finns också Färdknäppen (s 136 – 137)!

Publicerad den

Kollektivhusens historia på hexameter

Hexameter på jubelfesten på Teater Tribunalen.

På 25-årsfesten på Teater Tribunalen beskrev Kerstin Kärnekull kollektivhusens långa historia – på hexameter:

Redan de gamla grekerna eller historierna bakom

Bo kollektivt är inte något svenskt eller nymodigt påfund.
Redan åldrade greker förstod gemenskapens värd­e
Epikuros samla’ elever på lantliga gården;
odlande, festande, lärande, lösande varandets gåtor,
boende fridfullt och jämlikt tillsammans på gården i endräkt.
Alla var välkomna, fria som slavar, män liksom kvinnor.

Mörkaste medeltid medgavs ej kvinnor en självständig bostad
cohousing blev till en l­ösning. Ensamma kvinnor gick samman,
byggde beginerhus. Formulerade reglerna själva
levde i stillhet och gjorde stor nytta, förföljdes, förbjöds.
Prästerna såg beginer som hotfulla, kätterska skaror.I våra dagar så växer beginernas antal på nytt.

Hushållsarbete förenklas bäst med gemensamt centralkök.
Enkökshus byggdes i Europas städer för drygt hundra år sen.
Alva och Sven sen spred kollektivtanken vida i Sverige.
Malmö och Götet och Stockholm fick flera familjehotell.
Dessa fordrade mängder av service och hyran blev skyhög.
Värdarna tröttnade, nedlade. Boende sörjde i tysthet.

Idéerna levde dock vidare runt om i avlånga landet.
Service behövs dock ej, vi kan ju jobba gemensamt istället.
Fröet blev sått och började gro hos grupper i landet
Små kollektivhus nu växte som färgglada svampar ur jorden.
Trivseln blev stor liksom mängden av nyfödda barn i vart hus.
Husen står än, modellen fungerar, antalet ökar.

Barn växer upp, snart dom flyttat sin väg och kvar bor föräldrar.
Någonting saknas i halvtomma hemmen. Men Monica visste
lösning på ensamproblemet: Vi delar på jobb och på prylar,
mindre yta privat och mer ytor  gemensamt i huset.
Hyran blir lägre och glädjen blir större med samarbetslösning.
Sagt och sen byggt. Nu vår Färdknäpp passerat ett kvartssekel. Jubel!

Sänd varma tankar till dom som gått före, till Epikuros,
klartänkte greken, till leksystrar i beginerhusen,
hushållsdebatten för tvåhundra år sen, till Sven M och Alva,
trettiotalister med nya och framsynta, djärva idéer,
små kollektivhus som nu finns i många av världens länder,
till Monicas klarsyn och Christers kring andra halvan av livet.

Alla har släpat sitt strå, inspirerat oss andra och kämpat.
Låt oss nu jubla tillsammans för kloka och hållbara tankar!

Publicerad den

Det borde ha blivit minst 100 kollektivhus!

Den 27 augusti firade Färdknäppen sina 25 år tillsammans med sina systerhus Sockenstugan, Sjöfarten och Dunderbacken. Kören ”Karmar och Fals” medverkade liksom Färdknäppens revygrupp och Husbandet. Mats Hulth, tidgare mångårigt borgarråd i Stockholm berättade om sitt engagemang i kollektivhusfrågan. Hans första kontakt med boendeformen var som ung brevbärare i Nockeby Familjehotell. Stängningen av matsalen och serveringen i Hässelby Familjehotell blev en politisk fråga och en särskild kollektivhuskommitté tillsattes 1976. Utställningar, debatter följde. Mats gav också de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att bygga kollektivhus av olika slag. Totalt blev det 15 projekt som byggdes och sist i raden kom Färdknäppen.

”Det blev ett tiotal” konstaterade Mats till sist i sitt tal, ”men det borde ha blivit minst hundra!”

Mats Hult berättar om Stockholms insatser för fler kollektivhus 1976-1993.

Publicerad den

Nytt studiebesök från Japan

Färdknäppen har blivit ”beforskat” sedan starten för 25 år sedan genom forskare knutna till Japan Women University i Tokyo. Professor Ikuko Koyabe skrev sin doktorsavhandling om planeringen av Färdknäppen. Sedan har fyra omgångar med enkäter genomförts, den senaste nu i höst. En ganska unik långtidsstudie!

Den här gången låg fokus på de nyinflyttade i huset, ungdomar i 50-60-årsåldern. Vi fick också en genomgång av tidigare resultat. Aktiviteten i huset har ökat med åren, intressant! En forskningsartikel på engelska kommer i höst och naturligtvis ska den finnas på hemsidan så småningom.

Aiko Okazaki, forskare vid bostadsforskningsstitelsen Jusoken i Tokyo genomför en teceremoni i Färdknäppens biblotek.

Publicerad den

Jubel på teater Tribunalen

Färdknäppens revygäng på teater Tribunalen med några gamla godingar från våra många revyer.

Vi firar vårt 25-årsjubileum både vår och höst. Den 27 augusti var de tre systerhusen i Stockholm, Sockenstugan, Sjöfarten och Dunderbacken, inbjuda till ett jubelkalas. Dessutom medverkade kören Karmar och Fals, Husbandet, Mats Hulth som berättade om hur Stockholm bestämde sig för att satsa på kollektivhus för fyrtio år sedan, Kerstin Kärnekull med en vers på hexameter om kollektivhusens historia och överraskningsgästen Iwa Boman. Vi avslutade med bubbel och tårta.

Publicerad den

Activeage på studiebesök

Studiebesök från activeage på vår tak- och biterrass.

En grupp medlemmar från Activeage på Magnus Ladulåsgatan var på studiebesök den 30 augusti  för att lära mer om biodling i innerstan. Färdknäppens bidrottning Karin Ståhle berättade om våra 50000 bin och de cirka 70 kilo honung som skördats i år.

Publicerad den

Europeiska bostadsforskare på besök

Det europiska bostadsforskningsnätverket ENHR har just avslutat sin årliga konferens i Uppsala. Arbetsgruppen ”Collaborative housing” kom dagen efter på studiebesök till Färdknäppen för att få höra mer om svenska kollektivhus i allmänhet och Färdknäppen i synnerhet. Forskarna kom från Australien, USA, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Spanien, Österrike och Storbritannien.
Ulrika Egerö, Kollektivhus Nu och Ingela Blomberg, föreningen Framtiden fanns också på plats för att berätta mer om det ökande intresset för kollektivhus i Sverige. En liknande utveckling pågår överallt i Europa, verkligen glädjande!

Femton forskare på studiebesök i Färdknäppen den 30 juni. Eva Sandstedt hälsar alla välkomna.

Publicerad den

Kanadensisk forskarstudent på besök

Rosalind Pfaff, forskarstuderande från Toronto, är i Färdknäppen fredag – söndag. Hon arbetar inom projektet: Rethinking Home: Exploring Alternative Housing Options for Older Adults, en tvärkulturell studie av äldre vuxnas boende i alternativa bostadsformer. Projektet är ett led i hennes utbildning i arbetsterapi vid Universitetet i Toronto.

Rosalind kommer att göra 7-8 intervjuer med start idag fredag den 8 december. Hon kommer också att vara med på vår fredagsmiddag.