Publicerad den

Färdknäppen – ett framtidsboende

Färdknäppen är ett ovanligt flerbostadshus på Södermalm i Stockholm. Men ändå ganska vanligt, med 43 hyreslägenheter: ettor, tvåor och treor. De är inte så stora till ytan, men välplanerade – och olika. De som flyttade in 1993 utformade sina lägenheter i dialog med AB Familjebostäder och arkitekten Jan Lundquist. Det var och är inte vanligt.

Grillmiddag i trädgården.

I det ovanliga ingår också att vi har gott om inbjudande och användbara gemensamma utrymmen, motsvarande ungefär tio procent av den totala boendeytan. Ett entrétorg med sittplatser och informationstavlor, ett stort kök, ett matrum som rymmer 50 personer, ett vardagsrum/allrum/bibliotek, en verkstad, flera gästrum och en väl fungerande gemensam tvättstuga finns på bottenvåningen. I källaren ligger bastu, motionsrum och musikrum. På taket en stor terrass och ett mötesrum med pentry och braskamin. Mot söder en trädgård med många sittplatser, boulebana och fruktträd.

Ovanligt är också att vi tillsammans står för allt som händer i huset. Den som flyttar in förbinder sig att delta i matlagning, trädgårdsskötsel och städning av de gemensamma ytorna.

Vi turas om att laga mat måndag till fredag. Alla gör tre arbetspass var sjätte vecka med uppehåll under sommaren och kring jul.

Vi äter gemensam middag varje vardag, med uppehåll under sommaren. Vår mat är vällagad, varierad och inte dyr. Sex matlag turas om med att handla, laga, servera och diska, en vecka i taget. Matlagningen tre gånger var sjätte vecka per person är ett åtagande vi gjort – men vi äter bara när vi har lust och tid.

Vi har en rad frivilliga grupper, bland dem trädgårdsgrupp, biblioteksgrupp, festgrupp, motionsgrupp, pusselgrupp och husskötargrupp. En del grupper finns permanent, andra uppstår vid behov. Allt är efter förmåga, om man blir skröplig och inte kan delta är det helt ok.

Vi gör också en massa andra saker tillsammans, efter tid och intresse. Det är alltid något på gång i huset. Våra åtaganden och insatser betyder att vi lär känna varandra medan vi gör saker ihop. Som en nyinflyttad sade: ”Jag fick femtio nya människor att lära känna – när får man annars en sådan möjlighet som vuxen?”

Tisdagsmålargruppen i takrummet. Utanför fönstret en stor terrass.

Ovanligt är också att vi inte har några hemmavarande barn. Färdknäppen är ett boende för andra halvan av livet. Åldersspridningen är stor. Flera är ”ungdomar” i 50-60-årsåldern, andra har passerat pensionsgränsen och en och annan är nittio år eller mer.

Vi är övertygade om att vårt sätt att bo har framtiden för sig: Att vi känner alla grannar, samarbetar och delar på lokaler och utrustning, lär och inspireras av varandra och samtidigt har ett privatliv i våra enskilda bostäder – kan det finnas något bättre?

Intresserad av Färdknäppen?
Eftersom vi bor kvar länge, blir bara någon enstaka lägenhet ledig varje år. För att kunna flytta in måste man vara medlem i Kollektivhusföreningen Färdknäppen. Vi har ungefär lika många medlemmar som bor och inte bor i huset. Vid nyinflyttningar prioriterar vi lite yngre vuxna, för att få en bra ålderssammansättning. Det behövs för att huset ska kunna fortsätta att fungera så som det är tänkt med en bred åldersspridning.

Är du intresserad av medlemskap, skicka ett mejl till kontaktgruppen@fardknappen.se. För övriga frågor, studiebesök m.m. mejla till info@fardknappen.se. Du är också välkommen att bli gästmatlagare i någon av matlagen. Det är ett bra sätt att pröva hur det kan vara att bo som vi.

Andra kollektivhus
I Stockholmsområdet finns flera kollektivhus, både hyresrätter och bostadsrätter. De flesta är för öppna för alla, medan Färdknäppen och några till är inriktade på dem som inte har hemmavarande barn.

Den samlade bilden av kollektivhusen i Sverige finns på Kollektivhus NU:s hemsida, www.kollektivhus.se. Kollektivhusen deltar varje höst i ett Öppet Hus-arrangemang i månadsskiftet september-oktober. Då kan de som är intresserade besöka husen, skapa sig en uppfattning om dem och ställa frågor. Information om de öppna husen publiceras på Kollektivhus NU:s hemsida www.kollektivhus.se

Information att ladda ned

Vill du läsa mer om vad som händer i huset finns mycket information i vår verksamhetsberättelse för 2022 nedan. I den finns många olika skildringar om allt som pågår i Färdknäppen under ett år. Men man behöver faktiskt inte delta i allt!