Publicerad den Lämna en kommentar

Öppet Hus i Färdknäppen på Södermalm

Välkommen till oss söndagen den 1 oktober kl. 13 – 16.

  • Gå på rundvandring i våra gemensamma lokaler
  • Träffa oss som bor i huset
  • Få svar på dina frågor om hur det är att bo i ett kollektivhus
  • Fika med hembakat, till självkostnadspris

Vi finns i korsningen Timmermansgatan – Fatbursgatan, adress Fatbursgatann 29A.

Här finns chansen att få komma på besök, gå runt i de gemensamma lokalerna och få veta mer om ett alldeles vanligt men ändå ovanligt sätt att bo. Vi har ju både våra privata bostäder och dessutom en rad olika lokaler och aktiviteter gemensamt.

Vi är en del av Stockholm Open House – på deras hemsida finns mer information om Färdknäppen, kollektivhuset Dunderbacken och andra spännande hus att besöka.

Minst 19 kollektivhus och bogemenskaper runt om i Sverige har öppna hus i september eller oktober 2023. Läs mer på vår riksorganisation Kollektivhus NUs hemsida!

Grillmiddag i trädgården.
Publicerad den

Färdknäppen – ett framtidsboende

Färdknäppen är ett ovanligt flerbostadshus på Södermalm i Stockholm. Men ändå ganska vanligt, med 43 hyreslägenheter: ettor, tvåor och treor. De är inte så stora till ytan, men välplanerade – och olika. De som flyttade in 1993 utformade sina lägenheter i dialog med AB Familjebostäder och arkitekten Jan Lundquist. Det var och är inte vanligt.

Grillmiddag i trädgården.

I det ovanliga ingår också att vi har gott om inbjudande och användbara gemensamma utrymmen, motsvarande ungefär tio procent av den totala boendeytan. Ett entrétorg med sittplatser och informationstavlor, ett stort kök, ett matrum som rymmer 50 personer, ett vardagsrum/allrum/bibliotek, en verkstad, flera gästrum och en väl fungerande gemensam tvättstuga finns på bottenvåningen. I källaren ligger bastu, motionsrum och musikrum. På taket en stor terrass och ett mötesrum med pentry och braskamin. Mot söder en trädgård med många sittplatser, boulebana och fruktträd.

Ovanligt är också att vi tillsammans står för allt som händer i huset. Den som flyttar in förbinder sig att delta i matlagning, trädgårdsskötsel och städning av de gemensamma ytorna.

Vi turas om att laga mat måndag till fredag. Alla gör tre arbetspass var sjätte vecka med uppehåll under sommaren och kring jul.

Vi äter gemensam middag varje vardag, med uppehåll under sommaren. Vår mat är vällagad, varierad och inte dyr. Sex matlag turas om med att handla, laga, servera och diska, en vecka i taget. Matlagningen tre gånger var sjätte vecka per person är ett åtagande vi gjort – men vi äter bara när vi har lust och tid.

Vi har en rad frivilliga grupper, bland dem trädgårdsgrupp, biblioteksgrupp, festgrupp, motionsgrupp, pusselgrupp och husskötargrupp. En del grupper finns permanent, andra uppstår vid behov. Allt är efter förmåga, om man blir skröplig och inte kan delta är det helt ok.

Vi gör också en massa andra saker tillsammans, efter tid och intresse. Det är alltid något på gång i huset. Våra åtaganden och insatser betyder att vi lär känna varandra medan vi gör saker ihop. Som en nyinflyttad sade: ”Jag fick femtio nya människor att lära känna – när får man annars en sådan möjlighet som vuxen?”

Tisdagsmålargruppen i takrummet. Utanför fönstret en stor terrass.

Ovanligt är också att vi inte har några hemmavarande barn. Färdknäppen är ett boende för andra halvan av livet. Åldersspridningen är stor. Flera är ”ungdomar” i 50-60-årsåldern, andra har passerat pensionsgränsen och en och annan är nittio år eller mer.

Vi är övertygade om att vårt sätt att bo har framtiden för sig: Att vi känner alla grannar, samarbetar och delar på lokaler och utrustning, lär och inspireras av varandra och samtidigt har ett privatliv i våra enskilda bostäder – kan det finnas något bättre?

Intresserad av Färdknäppen?
Eftersom vi bor kvar länge, blir bara någon enstaka lägenhet ledig varje år. För att kunna flytta in måste man vara medlem i Kollektivhusföreningen Färdknäppen. Vi har ungefär lika många medlemmar som bor och inte bor i huset. Vid nyinflyttningar prioriterar vi lite yngre vuxna, för att få en bra ålderssammansättning. Det behövs för att huset ska kunna fortsätta att fungera så som det är tänkt med en bred åldersspridning.

Är du intresserad av medlemskap, skicka ett mejl till kontaktgruppen@fardknappen.se. För övriga frågor, studiebesök m.m. mejla till info@fardknappen.se. Du är också välkommen att bli gästmatlagare i någon av matlagen. Det är ett bra sätt att pröva hur det kan vara att bo som vi.

Andra kollektivhus
I Stockholmsområdet finns flera kollektivhus, både hyresrätter och bostadsrätter. De flesta är för öppna för alla, medan Färdknäppen och några till är inriktade på dem som inte har hemmavarande barn.

Den samlade bilden av kollektivhusen i Sverige finns på Kollektivhus NU:s hemsida, www.kollektivhus.se. Kollektivhusen deltar varje höst i ett Öppet Hus-arrangemang i månadsskiftet september-oktober. Då kan de som är intresserade besöka husen, skapa sig en uppfattning om dem och ställa frågor. Information om de öppna husen publiceras på Kollektivhus NU:s hemsida www.kollektivhus.se

Information att ladda ned

Vill du läsa mer om vad som händer i huset finns mycket information i vår verksamhetsberättelse för 2022 nedan. I den finns många olika skildringar om allt som pågår i Färdknäppen under ett år. Men man behöver faktiskt inte delta i allt!

Publicerad den

Det borde ha blivit minst 100 kollektivhus!

Den 27 augusti firade Färdknäppen sina 25 år tillsammans med sina systerhus Sockenstugan, Sjöfarten och Dunderbacken. Kören ”Karmar och Fals” medverkade liksom Färdknäppens revygrupp och Husbandet. Mats Hulth, tidgare mångårigt borgarråd i Stockholm berättade om sitt engagemang i kollektivhusfrågan. Hans första kontakt med boendeformen var som ung brevbärare i Nockeby Familjehotell. Stängningen av matsalen och serveringen i Hässelby Familjehotell blev en politisk fråga och en särskild kollektivhuskommitté tillsattes 1976. Utställningar, debatter följde. Mats gav också de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att bygga kollektivhus av olika slag. Totalt blev det 15 projekt som byggdes och sist i raden kom Färdknäppen.

”Det blev ett tiotal” konstaterade Mats till sist i sitt tal, ”men det borde ha blivit minst hundra!”

Mats Hult berättar om Stockholms insatser för fler kollektivhus 1976-1993.