Inlägget gjort

Europeiska bostadsforskare på besök

Det europiska bostadsforskningsnätverket ENHR har just avslutat sin årliga konferens i Uppsala. Arbetsgruppen ”Collaborative housing” kom dagen efter på studiebesök till Färdknäppen för att få höra mer om svenska kollektivhus i allmänhet och Färdknäppen i synnerhet. Forskarna kom från Australien, USA, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Spanien, Österrike och Storbritannien.
Ulrika Egerö, Kollektivhus Nu och Ingela Blomberg, föreningen Framtiden fanns också på plats för att berätta mer om det ökande intresset för kollektivhus i Sverige. En liknande utveckling pågår överallt i Europa, verkligen glädjande!

Femton forskare på studiebesök i Färdknäppen den 30 juni. Eva Sandstedt hälsar alla välkomna.
Inlägget gjort

Japanskt besök i Färdknäppen

Den 12 februari 2018 kom fem personer från kollektivhuset Seiseki i Tama utanför Tokyo på besök tillsammans med Naoko Inami och Ingela Blomberg. Vi bjöd på rundvandring och middag i matsalen. Gruppen, som bott i kollektivhuset Blenda under sitt Sverigebesök, har också varit i Södra Station.

I gruppen ingick Hiroaki Yada (i randig tröja), som sitter i styrelsen för den japanska kollektivhusföreningen Collective Housing Cooperation.  Hiroaki visade en kort video från Seiseki, ett kollektivhus med 20 lägenheter, kök/allrum, odlingar på takterrassen och måltider tre dagar i veckan – en vardag, lördag och söndag. Gemensamma måltider under helgen hänger ihop med att många yrkesarbetande kommer hem sent och har svårt att delta i vare sig matlagning eller måltider på vardagar. Sju barn (eller var det nio?) bor i huset.

Seiseki, inflyttat 2009, är det tredje kollektivhuset i Tokyo. Kankanmori, ett nybygge inspirerat av svenska kollektivhus, blev färdigt 2003. Kankanmori är egentligen inte ett hus utan två våningsplan i en byggnad som också innehåller daghem, vårdcentral, äldrebostäder och ett sjukhem. På taket finns en gemensam badanläggning. Nummer två, Sugamo Flats med 11 lägenheter, kom till genom ombyggnad av tidigare kontors/hälsovårdslokaler 2007.

Collective Cohousing Coorporation (CHC) förmedlar också bostäder i kollektiv som övertar tomma fastigheter.

 

 

Inlägget gjort

Kanadensisk forskarstudent på besök

Rosalind Pfaff, forskarstuderande från Toronto, är i Färdknäppen fredag – söndag. Hon arbetar inom projektet: Rethinking Home: Exploring Alternative Housing Options for Older Adults, en tvärkulturell studie av äldre vuxnas boende i alternativa bostadsformer. Projektet är ett led i hennes utbildning i arbetsterapi vid Universitetet i Toronto.

Rosalind kommer att göra 7-8 intervjuer med start idag fredag den 8 december. Hon kommer också att vara med på vår fredagsmiddag.

 

Inlägget gjort

Spännande och tänkvärt om Alzheimers

Forskaren och läkaren Per Larsson berättade om Alzheimers och aktuell forskning en kväll i oktober. Per har tidigare forskat i Tokyo, men har nu en forskargrupp vid Karolinska Institutet i Stockholm som vill bidra till att hitta botemedel för sjukdomen.

Vi var många som lyssnade på hans intressanta föredraget. Någon frågade: Vad kan vi själva göra? Per svarade att de senaste rönen visar att pulshöjande motion, minst 180 minuter i veckan, är viktigast av allt.

Per fick stora applåder och en liten burk av den första skörden av vår egen Färdknäppshonung.

Inlägget gjort

Finskt intresse för svenska kollektivhus

Louise Fabricius (th) och Marie-Louice Joyce från Oxford Research i samtal med Eva Sandstedt.

Den finska regeringen har givit konsultföretaget Oxford Research att studera singelboende och kollektivhus i några länder. Färdknäppen fick ett besök av de svenska utredarna den 19 oktober. Eva Sandstedt och Kerstin Kärnekull informerade om allt intressant som händer på kollektivhusområdet och om ny litteratur.

 

 

Inlägget gjort

Japan Women´s University på besök

Den 8 september kom en grupp arkitekturstudenter från Tokyo på besök, tillsammans med professor Mariko Sadayuki (längst upp till höger). Mariko har efterträtt Ikuko Koyabe, som följde Färdknäppens planering och som introducerade svenska kollektivhus i Japan.

Yoshiko Asano,  Uppsala var gruppens guide ((till vänster).