Inlägget gjort

Japanskt besök i Färdknäppen

Den 12 februari 2018 kom fem personer från kollektivhuset Seiseki i Tama utanför Tokyo på besök tillsammans med Naoko Inami och Ingela Blomberg. Vi bjöd på rundvandring och middag i matsalen. Gruppen, som bott i kollektivhuset Blenda under sitt Sverigebesök, har också varit i Södra Station.

I gruppen ingick Hiroaki Yada (i randig tröja), som sitter i styrelsen för den japanska kollektivhusföreningen Collective Housing Cooperation.  Hiroaki visade en kort video från Seiseki, ett kollektivhus med 20 lägenheter, kök/allrum, odlingar på takterrassen och måltider tre dagar i veckan – en vardag, lördag och söndag. Gemensamma måltider under helgen hänger ihop med att många yrkesarbetande kommer hem sent och har svårt att delta i vare sig matlagning eller måltider på vardagar. Sju barn (eller var det nio?) bor i huset.

Seiseki, inflyttat 2009, är det tredje kollektivhuset i Tokyo. Kankanmori, ett nybygge inspirerat av svenska kollektivhus, blev färdigt 2003. Kankanmori är egentligen inte ett hus utan två våningsplan i en byggnad som också innehåller daghem, vårdcentral, äldrebostäder och ett sjukhem. På taket finns en gemensam badanläggning. Nummer två, Sugamo Flats med 11 lägenheter, kom till genom ombyggnad av tidigare kontors/hälsovårdslokaler 2007.

Collective Cohousing Coorporation (CHC) förmedlar också bostäder i kollektiv som övertar tomma fastigheter.

 

 

Inlägget gjort

Kanadensisk forskarstudent på besök

Rosalind Pfaff, forskarstuderande från Toronto, är i Färdknäppen fredag – söndag. Hon arbetar inom projektet: Rethinking Home: Exploring Alternative Housing Options for Older Adults, en tvärkulturell studie av äldre vuxnas boende i alternativa bostadsformer. Projektet är ett led i hennes utbildning i arbetsterapi vid Universitetet i Toronto.

Rosalind kommer att göra 7-8 intervjuer med start idag fredag den 8 december. Hon kommer också att vara med på vår fredagsmiddag.

 

Inlägget gjort

Spännande och tänkvärt om Alzheimers

Forskaren och läkaren Per Larsson berättade om Alzheimers och aktuell forskning en kväll i oktober. Per har tidigare forskat i Tokyo, men har nu en forskargrupp vid Karolinska Institutet i Stockholm som vill bidra till att hitta botemedel för sjukdomen.

Vi var många som lyssnade på hans intressanta föredraget. Någon frågade: Vad kan vi själva göra? Per svarade att de senaste rönen visar att pulshöjande motion, minst 180 minuter i veckan, är viktigast av allt.

Per fick stora applåder och en liten burk av den första skörden av vår egen Färdknäppshonung.

Inlägget gjort

Finskt intresse för svenska kollektivhus

Louise Fabricius (th) och Marie-Louice Joyce från Oxford Research i samtal med Eva Sandstedt.

Den finska regeringen har givit konsultföretaget Oxford Research att studera singelboende och kollektivhus i några länder. Färdknäppen fick ett besök av de svenska utredarna den 19 oktober. Eva Sandstedt och Kerstin Kärnekull informerade om allt intressant som händer på kollektivhusområdet och om ny litteratur.

 

 

Inlägget gjort

Sommarstudiebesök

Några av sommarens studiebesök i Färdknäppen:

Susanne Ratka från Tyskland ska studera vad som får bogemenskaper av olika slag att fungera över lång tid.

Sue Schenkman och Marc Gurvitch från Boston har besökt bogemenskaper och bofaellesskaber i Sverige och Danmark. De är aktiva i en grupp som vill bygga en bogemenskap tillsammans och tog med sig många erfarenheter hem till USA:

Inlägget gjort

”Också svärdöttrarna arbetar utanför hemmet!”

En grupp på tio japanska arkitekter och planerare kom på studiebesök i juni 2017. De var i Sverige för att studera boendeformer för äldre. I Japan var det tidigare svärdöttrarnas ansvar att ta hand om mannens föräldrar. Så är det fortfarande på många håll, men allt fler har ett förvärvsarbete. Många äldre saknar egna barn. Japan har dessutom en av världens högsta andelar av äldre. Gruppen besökte bland annat Färdknäppen med Mette Körstad som guide.

Inlägget gjort

Italiensk doktorand i Färdknäppen

Den italienska doktoranden Cristiana di Pietro från Rom  är i Sverige i fyra månader för att studera svenska kollektivhus för andra halvan av livet. Syftet är att undersöka vad som kan överföras till Italien av svenska kollektivhusidéer. Hennes fokus ligger på hur en boendekultur kan skapas i den viktiga processen före inflyttningen. I torsdags, den 31 maj, var hon i Färdknäppen. Tersen i Falun, Dunderbacken, Rio och Sockenstugan i Stockholm, Russinet i Lund och Majbacken i Göteborg ingår i hennes rundresa.